Informatie Professional
15 (2011) nr. 1/2 (jan/feb) blz. 13

Geen nieuws van Google

terug

COLUMN
vorige | volgende | nieuwste

 

Eric Sieverts

Een echt nieuwtje over Google zou zijn als eens een week niets nieuws over Google te melden zou zijn. Dat nieuwtje heb ik nog niet. Toch heb ik het wel weer eens over Google. In de Googoblogosphere en op Twitter verschenen in november berichten dat Google zijn zoekresultaten soms manipuleerde buiten reguliere ranking-parameters om. Door het effect van kleine wijzigingen in bepaalde zoekvragen te bekijken, kon men aantonen dat rankings voor bepaalde zoekvragen "hard gecodeerd" waren.

Dat hangt er wellicht ook mee samen dat Google lijkt te proberen een antwoordmachine te worden, in plaats van een zoekmachine. Een onderzoekje wees echter uit dat dat nog niet zo goed lukt. Ask, met de erfenis van AskJeeves, slaagt daar nog altijd beter in (ook beter dan Bing). Die transitie naar antwoordmachine geeft intussen vooral rumoer bij Search Engine Optimizers, die niet meer weten hoe sites optimaal te optimizen. Juist informatiespecialisten zouden zich echter zorgen moeten maken. Juist wij willen zelf in de hand hebben hoe onze zoekvragen worden geïnterpreteerd, in plaats van dat aan Google over te laten.

Hoe verhoudt dit zich tot de scherpe reactie van zoekgoeroe Danny Sullivan op geruchten dat de EU onderzoek doet naar bevoordeling van "eigen" informatie door Google, boven die van concurrenten? Sullivan vond dat de EU Google ten onrechte verweet zich als zoekmachine te gedragen; dat het nu eenmaal het prerogatief van een zoekmachine is om antwoorden te geven die aan een zoekvraag voldoen. Dat lijkt echter een wat erg gesimplificeerd beeld, gezien die gemanipuleerde antwoorden.

Een andere - tijdens de kerstvakantie al weer uitgedoofde - buzz was die over een Amerikaanse opticien die zulke slechte service gaf en zijn klanten zelfs bedreigde, dat alle fora overliepen van negatieve berichten. Maar ja, voor je PageRank telt elke link. Hoe ze over je praten doet er niet toe, als ze maar over je praten. Zo kwam de opticien steeds hoger in Google's rankings. Het lijkt wel op bezwaren tegen wetenschapsbeoordeling op basis van citatietellingen. Ook publicaties kunnen worden aangehaald omdat er zoveel mee mis is. Denk maar aan de koude kernfusie destijds. Met web-links gaat die negatieve linkinflatie alleen nog veel harder.

Geschrokken door de opwinding heeft Google onmiddellijk zijn algoritmes aangepast. Bij voor PageRank uitgevoerde linktellingen wegen negatieve reacties nu veel minder (of zelfs negatief?). Heeft Google dan echt al zo goede automatische sentiment-analysis dat die betrouwbaar kan bepalen wat negatieve oordelen zijn? Ook nu waren de SEO-ers weer boos over deze ad-hoc ingreep in het ranking-mechanisme. Het laatste nieuwtje (met foto) was overigens dat die opticien in de boeien was geslagen, omdat hij het te bont maakte met het bedonderen van zijn klanten. Maar dat nieuws had niets met Google te maken.
© Informatie Professional (Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam) en Eric Sieverts

Voor een abonnement op Informatie Professional:
bel: 020 - 627 6609

Zie ook IP Online