dtd
document type definitie - boomstructuur
Previous Next Home First Last

stap 1: formele "structurele" document-structuur

bijvoorbeeld:

doorgaan tot het "kleinste" onderdeel/element waarvoor je nog afzonderlijk opmaakvoorschriften zou kunnen willen maken


© Eric Sieverts, HvA/MIC, 2011 commentaar naar: e.g.sieverts@hva.nl laatst bijgewerkt op: 23/11/2011