dtd & document
Metadata, Dublin Core en Resource Description Framework
Previous Next Home First Last

in XML en SGML kunnen ook Dublin Core Metadata worden gebruikt

anders dan in HTML, worden daarvoor aparte element-tags gedefinieerd
daardoor worden metadata onderdeel van document-inhoud i.p.v. onderdeel van de tag

in HTML:
<meta name="DC-subject" content="trefwoord1">
<meta name="DC-subject" content="trefwoord2">
<meta name="DC-creator" content="Piet Paaltjes">

in XML/SGML zou dat kunnen met:
<Meta-Subject>trefwoord1 </Meta-Subject>
<Meta-Subject>trefwoord2 </Meta-Subject>
<Meta-Creator>Piet Paaltjes </Meta-Creator>

[klik HIER voor voorbeeld van stukje van DTD voor de 15 Dublin Core metadata-elementen]

voor XML kan dat ook anders, volgens het Resource Description Framework
een algemeen formalisme om aan XML-documenten gestandaardiseerd metadata te kunnen meegeven


© Eric Sieverts, HvA/MIM, 2006 commentaar naar: e.g.sieverts@hva.nl laatst bijgewerkt op: 31/05/2006